Location

H No. 268, Adarsh Nagar, Jajmau, Kanpur, UP 208010